رکود ترافیک بزرگراه خراسان رضوی واژگونی ماشین

رکود: ترافیک بزرگراه خراسان رضوی واژگونی ماشین خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جهانگیری ترساندن کرد!

اسحاق جهانگیری: من راجع به دوره بد کشور خیلی صحبت کرده ام، از مقطعی کسانی به من توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی الان سر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته و

جهانگیری ترساندن کرد!

جهانگیری ترساندن کرد!

عبارات مهم : موتور

اسحاق جهانگیری: من راجع به دوره بد کشور خیلی صحبت کرده ام، از مقطعی کسانی به من توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی الان سر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته و می گویند انتخابات زودهنگام و بدون مهندسی برگزار شود. هنگامی که نگذاشتید کارها او گفته شود الان باید به این حرف ها جواب بدهید البته اگر مورد نیاز باشد من موتور را مجدد روشن می کنم.

جهانگیری ترساندن کرد!

علیرضا پاکدل. خبرآنلاین

واژه های کلیدی: موتور | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz